Vi använder cookies så du får en bättre tjänst. Om cookies.

Avbeställningsskydd


Budjet rekommenderar att du i samband med din bokning tecknar ett avbeställningsskydd.

Ersättning utgår om du rimligen inte kan genomföra din resa på grund av att du, ditt ressällskap, eller någon till er nära anhörig drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig avses i detta sammanhang den försäkrades maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande förhållande med eller någon i ditt resesällskap i din bokning. Med akut sjukdom menas sjukdom som du vid beställning av resan inte visste, kunde eller borde ha vetat skulle uppstå. Skadehändelsen ska styrkas med ett giltigt Budjet läkarintyg. Vissa undantag finns för när avbeställningsskyddet inte gäller.


Läs mer i våra resevilllkor »

  • Avbeställningsskyddet tecknas i samband med bokning.
  • Avbokning måste ske senast två timmar innan utresan skulle påbörjats. Vid senare avbokning erhålles ingen återbetalning.
  • Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med Budjets eget läkarintyg och skickas till oss senast fem arbetsdagar efter avbokning. Läkarintyget skall vara ifyllt av en läkare ansluten till Försäkringskassan och intyget ska vara styrkt med läkarens namn, kontakt telefon och stämpel. Finns inte en stämpel skall en kopia av läkarens legitimation bifogas. Av läkarintyget måste det framgå: undersökningsdatum, undersökningsresultat, diagnos samt att du inte kan resa. Läkaren måste använda Budjets läkarintyg, det är det enda läkarintyg vi accepterar. Läkarintyget skall var utskriven av oberoende part för att läkarintyget skall vara giltigt.
    Ladda ner läkarintyget här »
  • Ingen återbetalning sker om du inte infinner dig i tid till din resa eller innehar felaktiga dokument som innebär att du inte kan/får resa.
  • Vid avbokning mot avbeställningskydd en administrativ avgift om 395 kr per person.
  • Högsta ersättning vid avbokning mot avbeställningsskydd är 25 000 kronor per person och/eller 50 000 kronor per resa.
Header
Subject
Body
Footer